Volver a los detalles del artículo Ana Kuzmanović Jovanović. Sociolingvistička istorija Iberijskog poluostrva i iberoromanskih jezika: sa posebnim osvrtom na kastiljanski (španski), portugalski, galisijski i katalonski jezik. Beograd: Filološki fakultet, 2020. 228 str. Descargar Descargar PDF