[1]
Vasić Tomše, H. 2021. «La nina y el peix». Traducció indirecta d’una cançó popular eslava. BEOIBERÍSTICA - Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos (ISSN: 2560-4163 Online). 5, 1 (jun. 2021), 93–106. DOI:https://doi.org/10.18485/beoiber.2021.5.1.6.